• Telemuseet ble slått sammen med Norsk teknisk museum fra 1.januar 2018. For spørsmål og faglig oppdatering, besøk gjerne nettsidene til NTM


    Teknisk museum

Se vår samling på Digitalt Museum
Gjenstandssamlingen omfatter blant annet telegraf- og telefonapparater, sentraler, radio- og transmisjonsutstyr, måleinstrumenter og mobiltelefoner. Vi har også en innholdsrik fotosamling.

© Kopirett - Telemuseet