Utstillingen TING Norsk Teknisk Museum. Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Forskning

Telemuseet skal, gjennom ulike prosjekter, belyse sammenhenger mellom telekommunikasjon og samfunnsutvikling. Vi skal bidra til å forstå hvilken betydning teknologi har for våre daglige samtaler.

Museumsforskningen har en nær forbindelse til gjenstandssamling, publikum og formidling. Med intervjuer og deltakende observasjoner skaper vi egne kilder til kunnskap. Og en helt spesiell ressurs ligger i vår samling av gjenstander, fotografier og dokumenter. I det 2 500 kvm store magasinet finnes telehistoriske objekter fra tidsrommet 1855 fram til i dag. Forskning og kunnskapsutvikling er en betingelse for å fortsette målrettet innsamling, dokumentasjon og formidling.

Mange av Telemuseets prosjekter blir gjennomført i samarbeid med andre museer, forskningsinstitusjoner og aktuelle fagnettverk.