Foto: Nina Bratland/Telemuseet


Museet er i forandring – men hvilken rolle skal museet ha for samfunnsendring?
Med begrepet Det Aktive Museet ønsker vi å bidra til diskusjonen om hvordan deltakelse og medborgerskap kan defineres som grunnprinsipper for museers virksomhet.

Temaet er aktuelt for mange, men dette konkrete begrepet er utviklet av, og står helt sentralt for, prosjektgruppa som nå har lang erfaring med brukermedvirkning: Torhild Skåtun fra Norsk Teknisk Museum, Kaja Hegg fra Redd Barna, Dagny Stuedahl fra HiO, Ann Tove Manshaus fra Vestfoldmuseene og Nina Bratland fra Telemuseet.

Med våre prosjekter «Vennskap og kjærlighet på mobil og nett», «Museum i fengsel», «Fort Fram»,
«Til og fra ungdommen» og «Ytring» har vi spesielt ønsket å undersøke hvordan deltakelse og medborgerskap fungerer i læringsaktiviteter. Vi vil også framheve hvordan sosiale medier, folks egne kommunikasjonskanaler, kan være en ressurs i alle de ulike prosjektene.

I oktober 2015 arrangerte vi en konferanse:
Det Aktive Museet – ungdom, medborgerskap og deltakelse.
Ungdom lærer å delta i samfunnet gjennom prøving og feiling, i krysningspunktene mellom skole, fritid,
fellestid og egentid. Hvordan kan museene bli et sted å øve seg i å bli hørt og gjøre forandringer?
15 foredragsholdere, 90 deltakere og en paneldebatt ga mange interessante innspill.

Nå planlegger vi konferanse for høsten 2016:
Det Aktive Museet – flukt, tap og gjenoppbygging.
Vil du bidra med et innlegg? Se invitasjon her, frist for å sende i inn forslag er 8.september 2016

DAM er også tidlig i planleggingen av en bok, med blant annet bidrag fra konferansene.
Vi har tidligere vært støttet av Extrastiftelsen og Fritt Ord og vi søker stadig nye samarbeidspartnere.