Til ansatte på museene og arkivene, studenter, ungdomsarbeidere, frivillige og andre interesserte
INVITASJON til konferanse torsdag 24. november 2016
Det aktive museet – flukt, tap og gjenoppbygging
på Norsk Teknisk Museum

Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Er det mulig å bevare og formidle fluktens stemmer i forskjellige nyanser, de høye, tydelige og de stille? På hvilke måter kan arkiver og museer løfte fram stemmer og gi folk på flukt innflytelse og muligheter til å delta i det norske samfunnet?

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil snakke ut fra forskning og praksis innen temaene flukt, tap og gjenoppbygging. Medvirkning er sentralt for de aktuelle innfallsvinklene: Historie og nåtid, sted og kommunikasjon, kunst og gjenkjennelse.
Med femten innlegg blir et vidt spenn av aktuelle prosjekter fra arkiver og museer presentert.

Knut Kjeldstadli innleder konferansen med et foredrag om norsk innvandringshistorie, Marit Hosar setter søkelys på arkivdokumentasjon av nyere innvandring. Fra Berlin kommer Susan Kamel og deler sine betraktninger om tilgjengeligenhet, representasjon, transformasjon. Susannah Eckerley rapporterer fra et forskningsprosjekt i Potsdam om migrasjon og museum.
Det blir til sammen femten foredrag og det blir paneldebatter underveis med muligheter for spørsmål. Se fullt program lenger ned.

Praktisk informasjon
Tid: Torsdag 24.november. Konferansen varer fra kl 10 til kl 16. Registrering fra kl 09:30
Sted: Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Pris: Kr 500. Studenter gratis.
Servering: Enkel lunsj, frukt og drikke
Påmelding innen fredag 22.november med dette skjemaet.
Bekreftelse og betalingsinformasjon blir sendt på epost.
Ved behov for mer informasjon: Ta kontakt med Torhild Skåtun på tlf 95171220
eller epost: torhild.skatun@tekniskmuseum.no

Velkommen!
Dagny Stuedahl, Høgskolen i Oslo og Akershus
Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet
Kaja Hegg, Redd Barna
Nina Bratland, Telemuseet
Torhild Skåtun, Norsk Teknisk Museum

 

PROGRAM
09:30 Registrering
10:00 Velkommen v/ Hans Weinberger, Teknisk museum.
10:03 Åpning v/ statssekretær Bård Folke Fredriksen.
10:10 Norsk innvandringshistorie. Knut Kjeldstadli.
10:40 Gjenreising av Finnmark – Historisk kunnskap for vår tid.
Thomas Michael Walle og Marit Berg, Norsk Folkemuseum.
10:50 Flyktningdagen – fortellinger om flukt på tvers.
Maria Stephansen, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.
11:00 On the Refugee «Crisis»: Rethinking difficult histories and presents in museums.
Ageliki Lefkaditou, UiO/Teknisk museum.
11:10 Pause
11:25 Exhibition Experiment Museum: Access, Representation, Transformation.
Susan Kamel, Museum Studies at the University of Applied Sciences Berlin.
12:45 Panel: Thomas, Marit, Ageliki, Maria og Susan.
12:15 Lunsj
13:00 Migration and museums – controversy, crisis and change?
Susannah Eckersley Museum, Gallery and Heritage Studies, Newcastle university.
13:20 A wounded dream – an artistic project that highlights experiences of migration.
Ana María Bermeo Ujueta, Moderna Museet Malmö.
13:30 På flukt – historien gjentar seg?
Odd Williamsen, Nordmøre museum.
13:40 Congo Gaze – People, Encounters and Artifacts. Reflections on cooperation and challenges.
Tone Cecilie Simensen Karlgård Kulturhistorisk museum, UiO.
13:50 Panel: Susannah, Ana Maria, Odd, Tone og Isabelle.
14:20 Pause
14:30 Hit! Her! Nå! Arkivdokumentasjon av nyere innvandring.
Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland.
14:40 Kunst og musikk – Et liv med mening i Norge.
Kari Skarprud Pettersen, KODE – Kunstmuseene i Bergen.
14:50 MØRKE SPOR, jernbanen og 2. verdenskrig.
Bjørg Eva Aasen, Norsk Jernbanemuseum.
15:00 Yemen før sammenbruddet: Digitalisering som ledd i demokratisering.
Olav Hagen Sataslåtten.
15:10 Min by, din by – noen erfaringer med integrering og medvirkning i praksis.
Anesa Sultan Saber, Fatuma Abdikadir Bashir, Hasen Hamad Sied, Halimo Ahmed Abdi, Gunn Jorunn Tveiten og Tina Rigby Hanssen, Bergverksmuseet.
15:20 Ankomst Oslo, et dialogbasert møte med dagens og gårsdagens oslosamfunn.
Linken Apall-Olsen, Oslo Museum.
15:10 Panel, Linken, Tina, Olav, Marit, Kari og Bjørg Eva.
16:00 Slutt

Med forbehold om endringer