Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Konferanse på Teknisk museum 6. desember 2017
Det aktive museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag

Samfunnets administrasjon, skolen, arbeidslivet og fritidssektoren er basert på digital kommunikasjon.
Digitaliseringen av hverdagen har kommet langt, og skal videre.

Nettmøter og fysiske møter går over i hverandre, sømløs kontakt og tilgjengelighet er en selvfølge.
Hvordan er erfaringene? Hvem bestemmer hvordan møtene organiseres? Hva går bra, hva strever vi med?

Det aktive museet fortsetter diskusjonen om våre museers og arkivers rolle for samfunnsendring.
Denne gangen fokuserer vi på hva som skjer og hva vi gjør med dagens teknologiske relasjoner
og brutte virkeligheter. Hvordan skaper vi gode møteplasser for læring og refleksjon?
Hvor møtes vi for å bidra til samfunnet på nye måter?

Konferansen inviterer bidragsytere med praksis fra relevante prosjekter ved arkiver og museer.
Videre ønsker vi presentasjoner fra mange fagfelt, som mediekunnskap, pedagogikk, kulturhistorie,
kunst, litteratur mm.

Vi hører gjerne fra deg om du vil formidle et innlegg på konferansen.

Send en skisse på ca 200 ord til torhild.skatun@tekniskmuseum.no 
innen mandag 15. september 2017.

Hilsen arrangørene:
Torhild Skåtun, Teknisk museum
Dagny Stuedahl, HiOA
Nina Bratland, Telemuseet
Ann Tove Manshaus,
Vestfoldarkivet Kaja Hegg, Redd Barna