Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Det Aktive  museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag
Halvdagskonferanse på Teknisk museum 6. desember 2017, kl 12 – 16

Det aktive museet diskuterer museers og arkivers rolle for samfunnsendring.
Vi vil se nærmere på hva som skjer og hva vi gjør med dagens teknologiske relasjoner
og med tilstedeværelse i analoge og digitale rom samtidig.

Hvordan skaper vi gode møteplasser for læring og refleksjon? Hvor møtes vi for å bidra til samfunnet?

Konferansens innledere diskuterer og deler erfaringer.

Program
12:00 Lunsj
12:30 Velkommen
12:35 Hanna Musiol NMBU: Museums, Archives, and the Pedagogies of Justice
13:00 Hans Weinberger, Teknisk museum: Hvordan kan museer ta i bruk tilgjengelige digitale resurser?
13:20 Ståle Steinslie og Bente Aster, Kulturtanken: Nye teknologiske virkemidler med å formidle kunst,
kultur og kulturarv
13:40 André Larsen Avelin, Eidsvoll 1814: Eidsvoll 1814 – ungdommen tar over
13:55 Yngve Schulstad Kristensen og Gaute Molaug, Kuben Kristiansand:
Avtrykk.no – digital formidling av Aust-Agders historie
14:10 Pause
14:30 Anita Rebolledo, Nasjonalmuseet: SNAP-utstillingen og filosofisk samtale
14:45 Torhild Skåtun og Tobias Messenbrink, Teknisk museum: Lyden av FOLK
15:00 Kaja Hegg, Redd Barna: Utfordringer og muligheter for barn i digital teknologi
15:10 Torgrim Eggen: «Computer Love»
15:25 Samtale om museers og arkivers rolle i vår teknologiske hverdag
16:00 Enkel bevertning i utstillingen Aurora Polaris: Da lyset ble begripelig

Praktisk informasjon
Sted: Teknisk museum, Kjelsås, Oslo
Tid: onsdag 6. desember 2017, kl 12 – 16
Pris: 250 kr
Gå til påmelding her
innen tirsdag 5. desember

Hilsen arrangørene:
Kaja Hegg, Redd Barna
Dagny Stuedahl, HiOA
Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet
Nina Bratland, Telemuseet
Torhild Skåtun, Teknisk museum