Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Det Aktive  museet – refleksjoner om vår teknologiske hverdag
Halvdagskonferanse på Teknisk museum 6. desember 2017, kl 12 – 16

Det aktive museet diskuterer museers og arkivers rolle for samfunnsendring.
Vi vil se nærmere på hva som skjer og hva vi gjør med dagens teknologiske relasjoner
og med tilstedeværelse i analoge og digitale rom samtidig.

Hvordan skaper vi gode møteplasser for læring og refleksjon? Hvor møtes vi for å bidra til samfunnet?

Konferansens innledere diskuterer og deler erfaringer. Kulturtanken vil drøfte nye teknologiske
virkemidler for å formidle kunst, kultur og kulturarv. Nasjonalmuseet presenterer en atelieraktivitet
og filosofiske samtaler knyttet til SNAP-utstillingen. Fra Eidsvoll 1814 får vi høre hvordan det gikk
da ungdommen tok full kontroll over et nasjonalmonument. Videre vil arkivmagasinene på KUBEN
i Arendal presentere Avtrykk fra Aust-Agder.
Oppdatert program følger.

Praktisk informasjon
Sted: Teknisk museum, Kjelsås, Oslo
Tid: onsdag 6. desember 2017, kl 12 – 16
Pris: 250 kr
Gå til påmelding her
innen tirsdag 5. desember

Hilsen arrangørene:
Kaja Hegg, Redd Barna
Dagny Stuedahl, HiOA
Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet
Nina Bratland, Telemuseet
Torhild Skåtun, Teknisk museum