Foto: Nina Bratland/Telemuseet
Telemuseets spesielle interesseområder ligger innenfor samtiden og den nære fortiden. Det typiske for medieteknologiene vi er opptatt av, er at de blir utviklet kontinuerlig, samtidig som de brukes. Kultur og teknologi preges gjensidig av dette, og vi vil finne ut hvordan.

Vi er nær kildene, det gir gode muligheter for å undersøke, men manglende distanse kan også gjøre det vanskelig å se hva som påvirker. Spørsmål melder seg derfor: Hvordan gjør vi det metodisk når studier av historie også er studier av samtid? Hvordan avgrenser vi begrepet samtid? Det finnes ikke entydige svar på dette, men det finnes et godt forum for diskusjon:

Samtidsnett
Det nasjonale nettverket for samtidsdokumentasjon og -forskning ved kulturhistoriske museer har gjennom 20 år vært nyttig for museer som søker faglig fellesskap utenfor de lange historiske linjene. Deltakerne presenterer og diskuterer egne prosjekter på samlinger, reiser på studieturer og gjennomfører større felles prosjekter. Telemuseet deltar aktivt i Samtidsnett og bidrar til fagutvalget v/konservator Nina Bratland. Maihaugen er hovedansvarlig museum og koordinerer nettverket. Vil du og ditt museum delta? Ta kontakt med Svein Gynnild, tlf 61 28 89 31 eller send en melding til samtid@maihaugen.no

Etikk – tema i april
Nettverket var sist samlet i Kristiansand, 14.-15.april 2016.
Under overskriften Museumsetikk når historien blir nær diskuterte vi
hvilke etiske dilemmaer som kan oppstå ved innsamling, forskning og formidling om forhold i samtida. Hvordan jobber vi med aktuelle og følsomme temaer, som ansatte og som kulturinstitusjoner? Hvilke vurderinger gjør vi underveis i arbeidet?

Vertskap i Kristiansand var Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet
Gunhild Aaby og kolleger ved museet delte erfaringer fra ulike prosjekter og viste hvordan de har utarbeidet en etisk plattform for virksomheten. En av årets satsninger er et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet.

Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Omvisning i utstillinga «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940–1945».

Stiftelsen Arkivet er et nasjonalt forsknings- og formidlingssenter. Med utgangspunkt i annen verdenskrig, og arkivet som et autentisk åsted og minnested, løfter de fram diskusjoner om demokrati og menneskerettigheter. Direktør Audun Myhre og historiker Thomas Hagen orienterte om virksomheten og presenterte utstillinga «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940–1945».

16 samtidsnett 06

Innlegg fra deltakere i nettverket
Ann Kristin Eidissen, Egge Museum – Stiklestad Nasjonale Kultursenter:  Dilemma ved formidling av NS-monumentet på Stiklestad. Dette monumentet ble gravd ned etter andre verdenskrig. Skal det graves fram igjen, og hvordan bør det eventuelt formidles?
Nina Bratland, Telemuseet:  «Å se og bli sett», etiske spørsmål ved fotografering og bruk av foto.
Judith Seland Nilsen, Mandal museum – Vest-Agder-museet:  «Ikke bare greit – om å være fattig på Sørlandet».
Kåre Hosar, Maihaugen:  Etikk ved dokumentasjon av gravminner og formidling av døden

Identitet – tema i september
Neste samling blir ved Varanger Samiske Museum 8.–9. september, med identitet som tema. Samlingen våren 2017 er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, 23.–24. mars. Tema ennå ikke bestemt.

Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Samtidsnett går mot nye ukjente mål
(fra underjordisk rom på Odderøya)


Nytt prosjekt

Samtidsnett jobber mot et nytt felles prosjekt, med en publikasjon som mål. Vi er på et tidlig skisse-nivå der tema ennå ikke er fastsatt.

Samtidsnetts faggruppe diskuterer temaer og opplegg i forkant av samlingene. Jan Ove Vasaasen, Helge Sognli, Svein Gynnild og Kirsten Linde. Nina Bratland tar bildet.

Samtidsnetts faggruppe diskuterer temaer og gjennomføring i forkant av samlingene. Jan Ove Vasaasen, Helge Sognli, Svein Gynnild og Kirsten Linde. Nina Bratland tar bildet.