Utstillingen TING Norsk Teknisk Museum. Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Digital kompetanse. Utvikling, samarbeid og læring

Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Hvordan snakker vi med hverandre når vi bruker digitale medier?

Et av Telemuseets mål er å skape bevissthet om hvordan internett, smarttelefoner og nettbrett påvirker våre samtaler og valg.

Vi har behandlet temaet gjennom flere prosjekter fra ulike vinkler, ofte i samarbeid med Redd Barna, IKT i skolen, UiO, NMBU og Teknisk museum. Telemuseet er et sted for læring, vi formidler gjerne våre erfaringer videre. Ta kontakt for spørsmål, kommentarer eller mulig samarbeid.

I 2014 startet vi Til og fra ungdommen, i samarbeid med Teknisk museum.

Tidligere prosjekter:

Forflytning, budskap, symboler. Attenåringers tanker og erfaringer rundt kommunikasjon (2000-2003)

Temaet var samtid og kommunikasjon i vid forstand. Både fysisk i landskapet og ved bruk av tegn og symboler, analogt og digitalt. Tjue ungdommer ble intervjuet om sin bruk av kommunikasjon, med eksempler som bil, tog, t-bane, brev, postkort mobiltelefon, epost og chat. De bidro også med eget fotomateriale. Undersøkelsen var del av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000, gjort i samarbeid med Postmuseet, Norsk Jernbanemuseum og Norsk Vegmuseum.
Ansvarlig fra Telemuseet: Beate Strøm.

«Call from Norway!» (2003 – 2004)
En undersøkende tekst og en vandreutstilling som beskrev to sentraler for internasjonale telefonsamtaler på Grønland i Oslo. Ved «callsentrene» kunne man ringe billig til utlandet ved hjelp av IP-telefoni, en teknologi vi bruker på en lettere tilgjengelig måte i dag, uten å oppsøke spesielle sentraler. Men sentralene hadde flere funksjoner. Her var det mulig å ha lange samtaler med familie og venner mange steder i verden. I tillegg viste sentralene seg også som møteplasser, der ulike former for kommunikasjon ble utspilt. Hensikten med prosjektet var å formidle kunnskap om callsentrene som viktige, kulturelle fenomener i både et teknologisk, innvandrings- og nærmiljøperspektiv. Prosjektet ble finansiert av Telemuseet og Telenors historieprosjekt ved BI. IKM var samarbeidspartner.

Forfatter/prosjektleder: Beate Strøm. Fotograf: Cato Normann.

Nettdating – Følelser i flyt (2006 – 2009)
Et forsknings- og utstillingsprosjekt der vi rettet oppmerksomheten mot det store kjærlighetsmarkedet på internett. I den aktuelle tidsperioden var dette nettområdet en raskt voksende arena for å dele følelser og drømmer og for å finne en partner. 19 personer ble intervjuet om sine personlige erfaringer. I diskusjoner om livet på internett, ble det også lagt grunnlag for nye undersøkelser. Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.
Ansvarlig for utstilling: Gro Ellefsen. Undersøkelse/fagessay: Nina Bratland

IKT i hjemmet – ungdom og foreldre i en brytningstid (2010)
11 foreldre ble intervjuet om erfaringer innenfor temaet hjem, ungdom og IKT.
Spørsmålene dreide seg om ungdoms bruk av en teknologi som både var individuell og satte dem i kontakt med en stor verden. Medier som tidligere var felles, musikk, radio, TV, var blitt personlige. Foreldrenes mulighet for kontroll ble innskrenket. Det nye kan oppfattes som en berikelse, men også som kritikk av det tidligere fellesskapet. En pågående familiediskusjon. Prosjektleder/forfatter: Thomas Ulrich

Kjærlighet og vennskap på mobil og nett (2010-2013)
Et verkstedbasert læringsprogram og et rom for skaperglede, diskusjon og ettertanke for skoleelever i 5.-7. klasse. Elevene laget fotofortellinger ved hjelp av smarttelefon, playmofigurer, spesiallaget scenografi og en egen applikasjon. Fortellingene ble publisert på en nettside, projisert på en stor vegg. Vi brukte historiene som utgangspunkt for å diskutere digitale samtaler på godt og vondt: Vennskap, kjærlighet, mobbing, gode og dårlige følelser, ansvar, nærhet og distanse. Læringsprogrammet ble støttet av Ekstrastiftelsen. Prosjektleder: Torhild Skåtun

Fort fram – digitalt fortalt (2013)
Vi samarbeidet med Teknisk museum om dette pilotprosjektet, et undervisningsprogram for elever i alderen 13 til 16 år. Vi ville undersøke om digitale fortellinger var egnet som verktøy for å gjøre museenes samlinger mer tilgjengelige. Samtidig ville vi gi ungdom mulighet til å produsere eget innhold. Elevene valgte enten fly, bil, eller mobiltelefon som tema, og gikk ut på leting etter relevant materiale i museet. De hadde også et utvalg av lyd, bilder og artikler til disposisjon. Fortellingene ble vist for alle til slutt.
Stig Anders Kise skrev en masteroppgave om dette prosjektet ved UiO. Prosjektleder: Torhild Skåtun.

Tilbake  til FORSKNING