Utstillingen TING Norsk Teknisk Museum. Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Ytring

Med museet som arena og digitale fortellinger som verktøy har vi vært med på å utvikle et læringsprogram der elever fra videregående skole  formidler sine tanker og tar opp diskusjoner gjennom tekst og bilder. Målet er å løfte fram ungdoms refleksjoner om det å leve i et demokratisk samfunn. Teknisk Museums jubileumsutstilling, TING – teknologi og demokrati (april 2014 – desember 2015), var utgangspunkt og inspirasjon for Ytring.

Fortellinger om demokrati

Ulike teknologiske systemer, som trykkpresse, radio, telefon og TV har bidratt til å endre demokratiske prosesser gjennom historien. Elevene vil ha mulighet til å fotografere gjenstander og lage fortellinger med bakgrunn i museets utstillinger og samlinger.

Aktuelle spørsmål for diskusjon kan være: Hvor går grensen for ytringsfrihet? Hva menes med inkludering og deltakelse? Hvordan håndtere ekstreme ytringer på internett og ellers i hverdagen?

Samarbeid
Utviklingen av læringsprogrammet ble støttet av Ekstrastiftelsen og var et samarbeid mellom Teknisk Museum v/Torhild Skåtun (prosjektleder), Telemuseet v/Nina Bratland, Redd Barna v/Kaja Hegg og NMBU (Universitetet på Ås) v/Dagny Stuedahl.

Tilbake  til FORSKNING

Foto: Colorbox