Utstillingen TING Norsk Teknisk Museum. Foto: Nina Bratland/Telemuseet

TING, teknologi og demokrati

Hva er teknologi, hva er demokrati og hvordan henger dette sammen?

I 1914 ble 100-årsjubileet for den norske grunnloven feiret med en stor jubileumsutstilling i Frognerparken i Oslo. Maskinhallen med tekniske nyvinninger var en sentral og populær del av utstillingen. Her oppsto en entusiasme som førte til at Norsk Teknisk Museum ble stiftet den 13.juli.

I 2014 feirer Teknisk museum både grunnlovsjubileet og sitt eget hundreårsjubileum med utstillingen TING, teknologi og demokrati.

Bordet og gjenstandsveggen. (Foto: Nina Bratland/Telemuseet)

Innstallasjonen «Tryvannsenderen»  (Foto: Nina Bratland/Telemuseet)

Aktivitet ved det blå bordet. (Foto: Nina Bratland/Telemuseet)

Smarttelefon. (Foto: Nina Bratland/Telemuseet)

Telemuseet og TING

Telemuseet bidro til å produsere utstillingen. I Frognerparken i 1914 var også Rikstelegrafen til stede, og stilte ut eldre og nyere teleutstyr. Telegraf- og telefonapparater, kart som viste utviklingen av telegraf- og telefonlinjer.
Dette var en av de tidligste utstillingene med telehistorie som tema.

Et sted for diskusjon
Et ting var opprinnelig et sted der folk møttes for å diskutere og fatte beslutninger om viktige saker. TING-utstillingen handlet med andre ord ikke bare om å vise gjenstander fra museenes samlinger, men også om å løfte dem fram i en større debatt, med spørsmål om samfunnsmessige betydninger.

Teknologi og demokrati

TING presenterte en rekke teknologier som har fått betydning for utviklingen av det moderne Norge. Besøkende kunne både utforske på egenhånd og delta i diskusjoner med andre. Gjenstander ble kombinert med interaktive installasjoner, avansert multimedia og utstillingsarkitektur i verdensklasse. Og det handlet om forholdet mellom teknologi og demokrati.

Teknologi i bruk og forandring

Utvikling av banebrytende teknologier har tilført samfunnet store muligheter, men også gitt uventede konsekvenser. Slik gårsdagens vitenskap og teknologi har bidratt til å forme måten vi lever på, vil ny viten ogteknologi bidra til å forme morgendagens verden. I utstillingen ble åtte typer teknologi spesielt trukket fram som uavklarte – det vil si at bruken ble sett som dagsaktuell og i stadig forandring. Eksempler: Internett og smarttelefoni, solcellepanel, 3D-printer, drone, DNA-sekvensator, omsorgs- og nanoteknologi.

Et av mange direkte spørsmål stilt i utstillingen:

Er du en uansvarlig og usosial person hvis du ikke bruker smarttelefon?

Utformet og produsert i samarbeid med arkitektbyrået Ralph Appelbaum Associates og Tamschick Media + Space i Berlin. I faglig samarbeid med Telemuseet, Bioteknologirådet og Teknologirådet.

Utstillingen ble vist fra 2.april 2014, ut desember 2015.

Tilbake  til FORSKNING

Foto: Colorbox