Om Telemuseet

Telemuseet er en selvstendig, kulturhistorisk, vitenskapelig og fremtidsrettet institusjon. Museet skal belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og samfunnsutvikling. En viktig kilde til kunnskap er museets samlinger fra telekommunikasjonens historie i Norge og Telenors virksomhet. Fra samlingene bidrar vi også med foto og gjenstander til utstillinger i museer rundt om i landet. Museet har også egne utstillinger på enkelte plasser. Daglig svarer vi på spørsmål om telehistorien fra medier, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner. Telemuseet ble opprettet som etatsmuseum for Televerket i 1992, men ble omgjort til en selvstendig stiftelse fra 1. januar 2002. Museet er i all hovedsak finansiert av Telenor.