Om Telemuseet

Telemuseet er en selvstendig, kulturhistorisk, vitenskapelig og fremtidsrettet institusjon, organisert som en stiftelse. Museet skal belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og samfunnsutvikling. En viktig kilde til kunnskap er museets samlinger fra telekommunikasjonens historie i Norge og Telenors virksomhet. Fra samlingene bidrar vi også med foto og gjenstander til utstillinger i museer rundt om i landet. Museet har også egne utstillinger på enkelte plasser. Daglig svarer vi på spørsmål om telehistorien fra medier, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner. Telemuseet ble opprettet som etatsmuseum for Televerket i 1992, men ble omgjort til en selvstendig stiftelse fra 1. januar 2002. Museet er i all hovedsak finansiert av Telenor.