Norsk telekommunikasjons historie bind 1

Fra pionertiden i norsk telehistorie med etablering av telegrafen i 1850-årene, telefonen omkring 1880 og trådløs telegrafi ved forrige århundreskifte.
Forfatter: Harald Rinde

Alle tre bindene samlet: Kr 799 + porto

Pris (stk): Kr. 399 + porto

Norsk telekommunikasjons historie bind 2

Fra pionertiden i norsk telehistorie med etablering av telegrafen i 1850-årene, telefonen omkring 1880 og trådløs telegrafi ved forrige århundreskifte.
Forfatter: Harald Rinde

Pris (stk): Kr. 399 + porto

Alle tre bindene samlet: Kr 799 + porto

Norsk telekommunikasjons historie bind 3

Fra pionertiden i norsk telehistorie med etablering av telegrafen i 1850-årene, telefonen omkring 1880 og trådløs telegrafi ved forrige århundreskifte.
Forfatter: Harald Rinde

Pris (stk): Kr. 399 + porto

Alle tre bindene samlet: Kr 799 + porto

Nettdating – Følelser i flyt

Hvordan oppleves det å søke nærkontakt på nettet? Hvordan presenterer man seg? Hva skjer underveis? 19 aktive kontaktsøkere bidrar til å oppklare og nyansere spørsmål om kjærlighet på Internett. Illustrert med forfatterens egne foto. Kulturhistoriker Nina Bratland har forskning og foto som arbeidsfelt. Hun har tidligere utviklet egne prosjekter som frilans utstillingsprodusent, tekstforfatter, fotograf og bilderedaktør.

Pris (stk): Kr. 150 + porto

Luftens veivisere

Heftet omtaler opprettelsen av Norsk Luftseiladsforening i 1909, tidlig organisering og forsøk med ruteflyging på 1920-tallet, fram til den offisielle opprettelsen av Telegrafverkets radiosikringstjeneste i juni 1935. Innføringen av instrumentlandingssystemet ILS, radarens betydning, samarbeid med Forsvaret, ny landsplan og omorganisering, og eget kapittel der norske flysikringsveteraner minnes. Forfatter: Jens A. Stenstadvolden

Forfatteren var leder av Navigasjonsgruppen ved Tele(graf)verkets Flysikringskontor 1964-1982. Stenstadvolden var sentral i utvikling og innføring av instrumentlandingssystemer ved norske flyplasser. Illustrert, heftet, 67 s.

Pris Kr. 100 + porto

De gjorde sin plikt og mer enn det

Om telekvinnenes innsats under 2. verdenskrig. Forfatteren, tidligere personaldirektør i Televerket, har intervjuet 70 kvinner om deres bidrag til motstandskampen utført mens de arbeidet for Telegrafverket. Illustrert med sv/hv fotografier.
Forfatter: Lillian Krokan

Pris (stk): Kr 150 + porto

Det piper og synger overalt

Mobiltelefonen i Norge – fra idé allemannseie

Samlet oversikt over mobiltelefonens innføring i Norge – fra den spede begynnelsen i 1960-årene til tidlige 2000-tallet, om hvordan mobiltelefonen er blitt oppfattet – særlig i presse og reklame. Kort oversikt over mobiltelefonhistorien i årstall. Illustrert.
Forfatter: Henrik G. Bastiansen

Pris (stk): Kr 150 + porto

Herom har jeg nærmere telegraferet til Kongen

Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940

Innføringen av de to første moderne tekniske meddelelsmidlene som virket over avstand representerte en stor forandring av mellommenneskelig kommunikasjon. Framveksten av telekommunikasjonsmidler fikk betydning for samfunnet, særlig for det politiske liv i Norge. Foto fra Norsk Telemuseums samlinger.
Forfatter: Henrik G. Bastiansen

Pris Kr. 150 + porto

Historien om Jeløy Radio som ble kurs- og konferansehotell

Om byggingen av senderen tidlig på 1930-tallet, om stasjonen under krigen, minner fra dagligliv og historier om personalet. De forklarer det tekniske utstyret og stasjonens funksjon gjennom tidene. Overgangen til konferansehotell har gitt Jeløy Radio et nytt liv. Kort presentasjon av Norsk Telemuseums utstilling på stedet. Illustrert.

Forfattere: Nils Einar Sunndby, Tore Skaug og Tor Sørnes

Pris Kr 50 + porto

Mobilen. Mobiltelefonen i Norge 1966-2006

Presentasjon av over hundre mobiltelefoner fra Norsk Telemuseums samlinger, alle med foto. Gjennomgang av de forskjellige mobiltelefonsystemene. Fyldig ord- og begrepsliste gir leseren innblikk i mobilteknologiens verden.
Forfatter: Arve M. Nordsveen

Pris (stk): Kr. 149 + porto

Telenor – Mellom sattelitter og fangststasjoner på Svalbard

Mellom sattelitter og fangststasjoner på Svalbard
Historien om Telegrafverkets etablering på Svalbard i 1911, og utviklingen fram mot dagens moderne informasjonssamfunn med fokus på telekommunikasjonenes betydning for øygruppen. Illustrert.

Forfatter: Viggo Kristiansen

Kr. 200 + porto

Telefonapparater i Norge (1880-2000)

Unik oversikt over telefoner
Unik oversikt over telefoner brukt i Norge. Alle apparater vist med vakre fargefotografier. (Norsk og engelsk utgave)
Forfatter: Terje Ellefsen og Anne Solberg. Foto: Cato Normann

Pris (stk): Kr. 200 + porto

Telephones

A unique overview of telephones used in Norway between 1880 and 2000.

Authors: Terje Ellefsen and Anne Solberg. Photo: Cato Normann
Pris Kr. 75 + porto

En søring nordpå

Fra gjenreisningstida i Finnmark og brakkeliv i Telegrafverket
I 1948 kom Rolf Køste som telegrafreserve til Berlevåg. Han var 19 år og nyutdannet fra Telegrafskolen. Han arbeidet i Finnmark til 1966. Gjennom forfatterens engasjement både i og utenfor Telegrafverket får leseren følge landsdelens omstendelige gjenoppbygging. Mange spennende s/hv fotografier fra privat eie og lokale samlinger.

Pris Kr. 200 + porto

Norges lille røde

Historien om den lille røde
Historien om telefonkiosken, med vekt på de 100 vernede telefonkioskene i Norge, som alle vises med foto i boka.

Utgitt: Nov 2007
Forfatter: David Brand
Fotograf: Madelaine Brand
Pris (stk): Kr. 399 + porto

Min krigsdagbok

Rachløw Isachsen (1903-1966) arbeidet på telegrafen i Kirkenes under hele okkupasjonen. Dagbøkene hennes gir et levende bilde av krigshverdagen i et lokalmiljø som var dominert av fiendtlige soldater og under nærmest kontinuerlig bomberegn.  Med sikker formuleringsevne uttrykker forfatteren seg både nøkternt og med sterke følelser . Dette er et unikt dokument og svært spennende lesning.

Utgitt: 2016
Forfatter: Nenne Rachløw Isachsen
Forlag: Orkana
Pris (stk): Kr. 299 + porto