Etter 25 år i drift har museet ikke lenger finansiering fra Telenor, og må legges ned ved årets utgang, dersom vi ikke får statlige midler til videre drift. Museet har søkt, men fikk ikke midler i statsbudsjettet for 2017, så nå venter vi spent på om det gjøres forandringer i revidert statsbudsjett.

Venstres nestleder, Ola Elvestuen besøkte Telemuseets museumsmagasin og lovet  å ta opp dette under forhandlingene om revidert statsbudsjett.

For 2018 har vi søkt midler sammen med Teknisk Museum. Statsbudsjettet 2018 legges fram 12. oktober.