Skrevet av Eli Hall, direktør i Telemuseet. 30.03.2016

Telekommunikasjon og informasjonsteknologi gjennomsyrer i dag hele samfunnet vårt og publikum fortjener et museum som formidler dette.

Alt viktig innhold – aviser, radio, fjernsyn, foto, film, telefonsamtaler, offentlige brev, bankinnskudd, og personlige meldinger bæres av denne teknologien.

I Norge mangler vi et museum som forteller om hele den viktige utviklingen på dette feltet.

Nå behandler Samferdselsdepartementet spørsmålet om Telemuseets framtid, og et nytt museum der Telemuseet inngår er det mest spennende alternativet.

Fra 1.1.2017 har Telemuseet ingen sikker driftsfinansiering lenger. Telenor har finansiert museet til nå, men ønsker ikke lenger å fortsette, så fremt ikke resten av bransjen bidrar med like mye som det de gjør. Bransjen består i stor grad av utenlandske selskaper, i tillegg til små og/eller lokalt baserte selskaper. Ingen av disse har hittil svart positivt på museets forslag om samarbeid. Det betyr at museet er helt avhengig av departementets og regjeringens syn på saken.

Telemuseets omfattende samlingene tilfaller staten dersom det kommer til et opphør av virksomheten. Vi sitter på et rikt og godt bevart materiale som det er viktig at publikum fortsatt får del i. Dette vet vi at samferdselsministeren og administrasjonen i departementet også ser som viktig, og vi ser frem mot det svaret vi er lovet derfra.

Både Museumsnytt og Dagsavisen har tatt opp spørsmålet.

Les mer her om hva de skriver
http://www.museumsnytt.no/nyheter/truet-telehistorie 
http://www.dagsavisen.no/kultur/munch-ut-medier-inn-på-tøyen-1.704938