willy-jensen-art_01

Telemuseet etablerte nytt styre 12.mai 2015. Nyvalgt styreleder Willy Jensen har ordet:

«Jeg er svært glad og stolt over å bli valgt til leder i Telemuseets styre. Telekommunikasjon er den viktigste infrastrukturen for menneskelig samkvem og det viktigste verktøyet for økonomisk, sosial og politisk utvikling i verden. Gjennom de siste 160 år har Norge, norske forskere og bedrifter bidratt i betydelig grad til den internasjonale utviklingen på området. Norske brukere er berømt for sin raske og modige «uptake» av nye tjenester. Telemuseet, dets samlinger og menneskelige kompetanse er utrolig viktig for å forstå hvorfor og hvordan vi har oppnådd de gode resultatene.

Jeg har arbeidet med teknologien for elektronisk kommunikasjon hele mitt yrkesaktive liv, som direktør for Post og teletilsynet inntil for tre år siden. Som professor ved UiTø med spesialfelt datanett, fikk jeg være med på de første tiår med moderne elektronisk kommunikasjon i Norge. Telefonen og datamaskinene er blitt redskap for sosial kommunikasjon, og det er i krysningspunktet mellom teknologi, bruk og samfunnsutvikling store muligheter vokser fram. Telemuseet viser disse trekkene i historisk perspektiv, og vi vil gjerne bidra til forskning og allmenopplysning i større grad.

Det er viktig for styret og de ansatte ved Telemuseet å sikre at vårt innholdsrike magasin i fjellhallen på Fet fortsatt kan brukes til formidling og forskning. Vi vil også arbeide for å få midler til å videreutvikle utstillingene museet har rundt om i landet. Finansiering av virksomheten vil fortsatt være en stor utfordring. Telemuseet vil søke å utdype og utvikle samarbeidet med Telenor, og vi vil invitere øvrige norske aktører innen telekommunikasjon til å delta i samarbeid med museet.»

Willy Jensen