Film og video

Telemuseets film- og videosamling spenner fra slutten av 1920-årene til i dag. Mye er digitalisert med støtte fra Kulturrådet og Telenor. Det er opplysnings- og opplæringsfilm, reklame og markedsføring, jubileumsfilmer og presentasjoner av telebedrifter. Blant museets 16 mm filmer finnes produksjoner fra AS Elektrisk Bureau, Oslo Telefonanlegg og Televerket.

Televerkets sentrale informasjonstjeneste produserte i 1980-90-årene interne nyhetsrapporter. Dette var reportasjer fra hele landet knyttet sammen av vertskap i studio. Telerapportene gir et tidsbilde av perioden for digitaliseringen av det norske telenettet, privatisering av telesektoren og utviklingen fram mot nettverkssamfunnet.
Her kan du se flere Telerapporter

YouTube-Transparent-LogoNoen av filmene ligger også på
museets youtube-sider