Fotografier

Stikkord for motiver er utbygging av telegraf/telefon, manuelle sentraler, automatisering, digitalisering, kringkasting, teleansatte på arbeidsplassen, telebygninger eksteriør/interiør, alle typer telefonapparater, mobiltelefoner og annet teleutstyr.

Museet har kontinuerlig fokus på digitalisering av eldre fotografier, og har gjennomført flere større digitaliseringsprosjekter med støtte fra Norsk kulturråd.

I tillegg til Telenors fotografier, bevarer Telemuseet fotosamlinger fra blant andre Oslo telefonanlegg, Bergen telefonanlegg, Elektrisk Bureau, Norsk Data, Alcatel STK, IBM Norge og Norkring.

Vilkår for bruk av fotografier lånt fra Telemuseet
Telemuseet benytter CC-lisensiering. Dersom CC-kode ikke er oppgitt, gjelder likevel allmenne regler om at låntaker ved publisering skal oppgi fotografens navn sammen med Telemuseet.

Låntaker skal vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografiet(ene),
jfr Lov om opphavsrett til åndsverk.

Telemuseet leverer digitale filer over nett eller via egnet mellomlagringsmedium.
Vi vil gjerne få tilsendt adresselenke eller publikasjon der museets fotografi(er) er benyttet.

Priser

Bildestørrelse og oppløsning avtales med kunde i forhold til bruk.

Bruksvederlag privat bruk kr 150,- per fotografi
Bruksvederlag lokalhistoriske publikasjoner kr 350,- per fotografi
Bruksvederlag kommersiell bruk, forlag kr 500,- per fotografi
Reklame, ekstra store formater kr 1000,- per fotografi