Telegrafverket i Oppland telegrafdistrikt 1955

TELE 1998 5 001x kv komp

 

Et digitalisering- og registreringsprosjekt

Til Telegrafverkets 100 årsjubileum i 1955 ble det laget et album fra Oppland telegrafdistrikt. Kontorsjef Erling Juell Aune reiste rundt og fotograferte alle landssentraler og rikstelefonstasjoner. Fotografiene ble ordnet etter kontrollkretser og limt inn i et vakkert album.  Telegrafverkets emblem, bokstaver og gulldekor er preget på omslaget, som er av lyst skinn. Albumet måler 32×35 cm og innbindingen er utført av Stribolts bokbinderi. Erling Juell Aune ble distriktssjef i Oppland i 1957.

Hver kontrollkrets innledes med et fotografi av kretsens telegrafbestyrer ved sin kontorpult. Til å lede Opplands 11 kontrollkretser, er det en kvinnelig telegrafbestyrer og ti menn i 1955. Kretsene er Dombås, Elverum, Fagernes, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Koppang, Nybergsund, Otta, Tynset og Vinstra.

Innenfor hver kontrollkrets vises fotografier av alle tilhørende telefonstasjoner, riks- eller landssentraler, noen automatkiosker og enkelte verksteder og tjenesteboliger. Alle bygninger er fotografert i sommerhalvåret, sett utenfra med litt av omgivelsene, blant annet vises inntaksstolper. Noen av interiørene er også fotografert. Et typisk innendørsmotiv er smilende telefondame med øretelefoner, sittende foran sentralen, telefonkatalogen hengende på veggen. Enkelte har pyntet med blomster i vase og mønstrete gardiner. Andre steder ser arbeidsmiljøet heller trist ut sett med dagen øyne.

TELE 1998 5 246 kv komp

Slettås telefonsentral, Nybergsund kontrollkrets

De fleste bygningene der Telegrafverket holdt til var vanlige bolighus. Albumet gir derfor også et innblikk i byggeskikk og boligstandard på bygdene i etterkrigstida. Mange av husene er dårlig vedlikeholdt. Det må ha vært kaldt om vinteren mange steder. 83 av bygningene er merket som Telegrafverkets eiendom, deriblant syv linjehytter i fjellet. De øvrige bygningene har Telegrafverket leid lokaler i.

Opplands distriktssjef i 1955 var Peder Johnsen. Distriktsadministrasjonen holdt til på Lillehammer. Johnsen ble etterfulgt av Aune i 1957.

Fotografiene, i alt 312, er digitalisert, registrert og publisert i 2015. Det er sparsomt med detaljerte opplysninger for hvert foto, men alle stedsnavn er søkbare. Antakelig er mange av disse bygningene revet eller ombygget i dag.

TELE 1998 5 215 kv komp

Bødal landssentral, Lillehammer kontrollkrets, 1955.

Se samlingen