Mange kjenner den grå "plystre" telefonen som kom første gang i 1967, men om du betalte noen kroner ekstra så kunne du velge blant flere farger. Foto: Cato Normann
Telemuseet har en stor samling med telefonapparater. Foto: Cato Normann

Gjenstander

Telemuseet har en av Europas mest omfattende samlinger av mobiltelefoner, fra de første manuelle systemer til smarttelefoner. Museet har en representativ samling fasttelefoner som spenner fra 1880-årene til vår tid. Samlingene dekker for øvrig alle sider ved utbyggingen av telekommunikasjon i Norge: transmisjon, telefonsentraler, måleinstrumenter, linje- og kabelutstyr, satellittkommunikasjon og alle typer telegrafi.

Innsamling
Utvalget av gjenstandstyper som hører til feltet norsk telekommunikasjon er stort. Derfor er det viktig å ha klare retningslinjer for hva vi tar inn.

Telemuseet fører en restriktiv politikk når det gjelder inntak av gjenstander datert før 1960. Etter vår vurdering er den eldre telehistorien tilstrekkelig representert i museets samlinger. Nye inntak skal hovedsakelig være knyttet til aktuelle prosjekter og til museets forsknings- og formidlingsbehov. Telemuseet skaper også eget kildemateriale gjennom intervjuer og foto.

Innsamlingskriterier
Telemuseet skal ta vare på gjenstander og materiale som

– viser nye trinn i utviklingen innen telekommunikasjon
– har lokal tilhørighet
– er norskproduserte
– har stor utbredelse
– har stor formidlingsverdi

Søk i gjenstandssamlingen her