Foto: Norsk Data/Telemuseet    Foto: Norsk Data/Telemuseet
Se bildene fra et industrieventyr, og hjelp til med innholdet!

Mennesker og maskiner
Bedriften som startet produksjon av datamaskiner i Norge og verden for 50 år siden, har etterlatt en stor samling fotografier.  Bildene viser mennesker og miljøer i selskapets omgivelser og samtid. Vi ser datamaskiner i mange varianter, mennesker, arbeidsmiljøer, verksteder, produksjon, bygninger, transport, reklame og mye mer. Les om den tidligste tiden her.

Foto: Norsk Data/Telemuseet     Foto: Norsk Data/Telemuseet

Diskett savnet
Men detaljert informasjon om bildene mangler. Tekster som en gang fulgte fotografiene, ligger på disketter som befinner seg på ukjent sted, eller er tapt. Fotografene Ola Wiig-Hanssen og Mark Cabot som begge har vært ansatt i Norsk Data har gjort en innsats når det gjelder bakgrunnsinformasjon. Men det store antallet bilder, og tiden som har gått, gjør at det fremdeles er mange anonyme motiver i, og ubesvarte spørsmål til, denne samlingen.

Dugnad
Alle er velkomne til å se på bildene fra Norsk Data på digitaltmuseum. Men vi setter pris på om du som kjente bedriften spesielt godt kan bidra med noe av det som mangler: Navn på personer, datering av hendelser, beskrivelser av arbeidet, prosessene, kundene. Og legg gjerne inn en liten historie knytta til et fotografi.

Arkivet
Bildene er hentet fra Telemuseets magasin, dit fotografiene fra Norsk Data kom på midten av 1990-tallet. Den analoge fotosamlingen inneholder flere tusen eksponeringer. Bildene finnes i ulike størrelser og formater, som dias, negativer og papirkopier, de er registrert etter et nummersystem som museet følger ved digitalisering.

Fram til 2015 lå samlingen helt i ro i museets fjellhall. De siste månedene derimot, har vi sett nærmere på Norsk Datas fotografiske aktivitet. De første 300 bildene er digitalisert.

Til alle venner av Norsk Data: Lykke til med 50-års markeringen i 2017!