TELE 2015 04 C 16 29

«Det var minidatamaskiner basert på integrerte kretser som la grunnlag for gjennombruddet for dataindustrien i Norge,…» «Entreprenørene hadde en visjon om å bidra til utviklingen av et moderne Norge der datamaskinene hadde en funksjon i rasjonalisering, effektivisering og automatisering av næringsvirksomhet.» Og det var ved etableringen av Norsk Data i 1967 at produksjonen av minidatamaskiner kom i gang.

Sitatet over er hentet fra Olav Wickens prisbelønte essay «En bit av norsk historie» (1989). Det viser til et løsningsorientert forskningsmiljø og til en brytningstid der tradisjonelle og nyere arbeidsmodeller var i konkurranse. Lars Monrad Krohn, Per Bjørge, Rolf Skår, Terje Mikaelsen startet en bedrift med en felles faglig og interessepreget innstilling. De hadde bakgrunn fra høyskole og forskning, fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) i Trondheim, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning CERN i Geneve og Masachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston.

Kongsberg Våpenfabrikk var også blandt de som ga viktige bidrag tidlig i norsk dataindustri. Men med sine lange tradisjoner og tyngre arbeidskultur, fulgte de ikke like lett med på veien videre. Nordata – Norsk Data Elektronikk A/S var det opprinnelige navnet. Det første oppdraget kom fra bedriften Norcontrol, som skulle bli ledende leverandør av overvåking og sikkerhet på skip. Oppdraget besto i å utvikle en datamaskin for automatisk overvåking av radarskjerm og maskinrom om bord på Wilh. Wilhelmsens skip M/S «Taimyr».

 

Foto: Norsk Data/Telemuseet

 

Utviklingen av dette prosjektet foregikk på NTHs forskningsinstitutt SINTEF i Trondheim. Etter noen forsinkelser ble Norsk Datas Nord-1 montert i M/S «Taimyr», juni 1969. Norcontrol fungerte som en solid referanse for Norsk Data, og forholdet mellom de to bedriftene var godt og langvarig.

Flere kunder tok kontakt etter Taimyr. Akademiske miljøer var spesielt interessert. I 1971 hadde nesten alle institutter, universiteter og distrikthøgskoler i Norge en Nord 1-maskin.

Bildene er hentet fra Telemuseets samling etter Norsk Data. Vi har ikke sikre opplysninger om fotograf, sted og årstall. Vet du mer enn oss om disse motivene, send gjerne en melding!  I samlingene finnes også film, gjenstander, lagringsmedier og arkivalia. I 2017 er det 50 år siden selskapet ble opprettet

 

Nina Bratland
konservator
Telemuseet

 

 

Kilder
Steine, Tor Olav 1992: Fenomenet Norsk Data. Universitetsforlaget. Oslo
Wicken, Olav 1989: En bit av norsk historie. Norsk datahistorie i etterkrigstiden. I: Norsk datahistorie. Ingeniørforlaget/Teknisk Ukeblad. Oslo