Telefonkatalog 1915. Telemuseets arkiv.

Rita hadde et fotografi, det viste en person avbildet en gang mellom 1900 og 1920, uvisst hvor.
Hun ville vite litt mer. Sirkle det inn i tid og rom. Stempelet på baksiden av bildet var delvis borte, men viste allikevel en viktig liten bit: «Fotograf Norla…» og telefonnummeret 2367. Nok for et spørsmål til Telemuseet.

Arve Nordsveen tok for seg landets Telefonkataloger fra den aktuelle perioden.
I utgaven fra 1915 fant han: «Bergen 2367k Norland, fotograf, Markveien 14».

Mange spørsmål er sikkert fremdeles åpne når det gjelder Ritas fotografi. Men gamle telefonkataloger er en viktig kilde til historiske person- og bedriftsopplysninger. I dette eksempelet var opplysningen om en fotografvirksomhet i en gate, i en by, i et avgrensa tidsrom, et godt utgangspunkt for videre leting i historiene.

Telemuseet får flere henvendelser av denne typen hver uke.
Kanskje du har et liknenede spørsmål?