Bøker i telefonkiosken! Og Supermann stadig klar til innsats!

Foto: Nina Bratland/Telemuseet   Foto: Nina Bratland

Den røde telefonkiosken er så fin og så viktig for historien om kommunikasjon, at vi selvfølgelig må ha et eksemplar rett ved siden av Telemuseet. Georg Fredrik Fasting gjorde en god jobb i 1932, da han tegnet den. Kjelsåskiosken var på plass 83 år seinere, sommeren 2015. Hvilken jobb kan vi gjøre med denne nå?

Kjelsåskiosken ser akkurat ut som en av de vanlige gamle, røde. Men telefonapparatet inne i kiosken er taust, uten forbindelse. Det er altså ikke et sted for telefonsamtaler lenger. Vi prøver noen nye aktiviteter.

Først fikk kiosken hyller. I ett år, fra høsten 2015 til høsten 2016, var disse fylt med leker. Barn i nærområdet ga bort gamle leker og fant seg nye gamle leker. Supermann tok plass i et av vinduene, omkledd i kiosken som han pleier, men uten hode. En mulighet for alle som vil bli superhelt med rød kappe – på et bilde.

Foto: Nina Bratland/Telemuseum    Foto: Cato Normann/Telemuseet

Fra 1. september 2016 var det litteraturen som overtok hylleplassen i Kjelsåskiosken. Bokbytting hadde vi god erfaring fra Keyserkiosken, litt lenger øst i Oslo. I en myk overgang, den første måneden, var det mest barnebøker. Men etterhvert har det blitt et variert utvalg, for alle aldre. Supermann har fått lov til å bli stående. Gi en bok, ta en bok og ta et bilde!

Foto: Nina Bratland/Telemuseet    Foto: Nina Bratland/Telemuseet

Telemuseet har altså startet en kioskvirksomhet, dere som kommer forbi holder det hele i gang. Takk for det.

Vi tester også aktiviteter på vegne av de hundre andre telefonkioskene som i finnes rundt i landet. Bygningene er vernet som kulturminner og trenger nytt innhold. De står gjerne sentralt plassert, synes godt i landskapet og egner seg godt for sosialt liv, nå som før.

Les mer om de røde telefonkioskene.

Foto: Nina Bratland/Telemuseet    Foto: Nina Bratland/Telemuseet