Keyserkiosk

Det står en rød telefonkiosk på Keyserløkka. I enden av Einars vei, der Grenseveien går forbi. Her ligger også butikken, her stopper også bussen. Telefonkiosken har stått her siden 1960-tallet, som et sted for samtaler og møter.

Midt i kiosken står en bokhylle. Her kan du ta bøker, helt gratis, og du kan gi bort bøker du ikke har bruk for lenger,  som andre kan ha glede av.

Dette bokbyttestedet ble innviet som Keyserkiosk søndag 1.februar 2015. Hasle Skole Musikkorps spilte, varm drikke ble servert og bøker fikk nye eiere. Lokalmiljøet tok raskt til seg Keyserkiosken, den er mye brukt. Men kiosken har også fått mer vidtrekkende oppmerksomhet – journalister har vært innom, og noen besøkende ber om råd, de ønsker å lage liknende tilbud.

Et ekstra liv
100 telefonkiosker rundt i landet er vernet av Riksantikvaren, i samarbeid med Telenor og Telemuseet. De øvrige vil bli fjernet. Kiosken på Keyserløkka sto for tur i august 2014, men Telenor gikk med på å la Telemuseet fortsette å bruke den – på en litt annen måte enn før. Temaene er allikevel kjente:

Møtested og samtaler 1
Kiosken har vært nært knytta til OBOS-borettslagene som ligger i området. Typen telefontjeneste har utspilt sin rolle, men stedet og det røde huset har for mange en personlig og kulturhistorisk betydning. Telefonkiosken kommer ofte fram i historier om møtesteder og viktige samtaler.

Møtested og samtaler 2
Det er brukerne selv som stort sett sørger for tilgang og sirkulasjon av bøker. Men Telemuseet kuraterer samlingen med et mildt overblikk, rydder og sørger for variasjon. Via Facebook og Twitter formidler vi nyheter, tips og invitasjoner. Kom gjerne med egne bidrag i disse og andre kanaler!

Et spesialskrevet bidrag kom via epost i februar 2016:

Telefonkioskens hilsen!
Jeg har vært en trofast sliter i over åtti år
det lune lille huset hvor fortroligheten rår
jeg har hørt så mang en glede og latter i min buk,
men også sorg og tristhet når noen har blitt sjuk

Nå er jeg snart en sjeldenhet vi er jo ganske få
som kommer til å overleve og som får lov å stå
når sannheten skal sies så er jeg et ordets sted
jeg kan ikke spille musikk eller laste bilder ned

Men kreative hoder har endret på min kode
nå er jeg blitt et bibliotek med bøker i mitt hode
som før så er det ordet som holder meg i gang,
nå kan jeg glede alle med bokens dype sang…..

Einar Mortensen 
Rimsmed