Rundemanen radio

Telenor kulturarv

Telenor Kulturarv viser et representativt utvalg av bygg og tekniske installasjoner som er knyttet til mangeårige virksomhet. Den følges opp kontinuerlig, og justeres om nødvendig. På den måten vil den kunne fange opp den dynamiske utviklingen innenfor telekommunikasjonsområdet, en utvikling som har gått raskere og raskere med sammensmeltning av tidligere adskilte teknologier. Verneplanen for Telenors bygninger og installasjoner (i dag Telenor Kulturarv) er et samarbeid mellom Telemuseet og Riksantikvaren. Telenor sto for finansieringen.

Telemuseet hadde driftsansvaret fra 1997 – 2012. I dag ligger dette ansvaret hos Telenor Norge. Telemuseets faglige kompetanse blir fortsatt brukt daglig av Telenor Kulturarv.

Med Telenors engasjement og tilstedeværelse i hele det norske samfunnet påhviler det  et særskilt ansvar for å sikre kulturminner fra virksomheten og bevare disse på en forsvarlig måte for ettertiden. For selv om vi jobber i en bransje hvor alt skjer stadig raskere, er nettopp historisk forankring viktig – ikke minst for å kunne se fremover.

Terje Norli fra Telemuseet har laget en liten filmsnutt av den fredede telegraf- og telefonlinja på Notodden.
Linja er en del av det fredede strekket mellom Notodden og Hjartdal.

Klikk deg inn på Telenor kulturarvs egne sider