Åpningstider

20.6. – 20.8. :
tirsdag – fredag kl 10-18
lørdag – mandag kl 12-18

21.08. – 19.6. :
søndager kl 12-17

Adresse
Vigeveien 22B, 4689 Kristiansand

Telefon
38 09 02 28 eller 38 10 26 80

Kristiansand

Teatergruppa Dagny å di opptrer på kulturminnedagen. Foto: Terje Norli, Telemuseet.

Teatergruppa «Dagny å di» opptrer på kulturminnedagen. Foto: Terje Norli, Telemuseet.

kristiansand-telegraft-foto-terje-norli

Telegrafstasjon innredet med teknologi fra slutten av 1800-tallet. Foto: Terje Norli, Telemuseet.

I et av husene til Kristiansand gir Telemuseet innblikk i lokal og nasjonal telehistorie. Her vises utstillingene ”Telegrafmiljø”, ”Telefonautomatiseringen” og ”D/S Telegraf & undersjøiske kabler.” Du kan lære både om tidlig lokal telefonvirksomhet og om den store innsatsen som ble gjort for å sette Norge i kontakt med resten av verden.

De aller første kvinnelige telegrafistene som ble ansatt i Telegrafverket, søstrene Nilsine og Martine Breda, startet sin tjeneste på Kristiansand sentral 9.juli 1858.

Kristiansand fikk sin første manuelle telefonsentral i Østre Strandgate i 1883, bare tre åretter at telefonen ble tatt i bruk i Norge. Telefonen ble drevet av Christiansand & Omegns telefonaktieselskap helt fram til 1964, da Televerket overtok driften.

Ved telegrafstasjonen i utstillinga, som er innredet med utstyr fra slutten av 1800-tallet, kan du prøve hvordan telegrafapparatene virker.