Besøksinformasjon

Sommeråpent (25/5-17/8):
man – søn 12:00 – 16:00

6887 Lærdal

Telefon: 57641207
Telefaks: 57666422

Lærdal

Teleutstillingen er i den gamle og ærverdige Apotekergården, også kalla Telegrafen eller Gamle Telegrafen. Her viser vi glimt fra telehistoria i Lærdal og Indre Sogn. Lærdal telegrafstasjon åpnet i 1858 og den første telefonlinja kom til Sogn i 1889. Utstillingen har fem temaer: telegraf, telefon, telegrafbestyreren, budet og opplysningen.

Huset er vernet og innlemmet i Telenor kulturarv, det ble bygd i 1845 og brukt som blant annet hotell og apotek. Selve telegrafstasjonen ble åpnet i 1858 sammen med linjen Christiania-Lillehammer-Gjøvik-Lærdal. Året etter ble denne linjen forlenget til Bergen.
Bygningen er nå overtatt av Lærdal kommune og brukes som kultursenter med blant annet en permanent utstilling fra Telemuseet og Posten.
Huset ligger ved det vernede området i Lærdalsøyri og hører stilmessig hjemme i senempire, typisk for 1840- og 50-årene.
Telegrafbudet ble av mange oppfattet som en person med stor myndighet og makt og var på mange måter Telegrafvæsenet personlig. Ove Wangensteen, telegrafbud i Lærdal, passet som vi ser godt inn i dette bildet, stor og røslig som han var. I tillegg til å bære ut telegrammer og telefonmeldinger, var telegrafbudene også ofte altmuligmenn ved stasjonen. For å bli bud måtte man være konfirmert og ha en leselig håndskrift