Åpningstider

25.5. – 17.8. :
mandag – søndag 12 – 16

Adresse
6887 Lærdal

Telefon
57 64 12 07

Lærdal

Teleutstillingen er i den gamle og ærverdige Apotekergården, også kalt Telegrafen eller Gamle Telegrafen. Her viser vi telehistorie fra Lærdal og Indre Sogn.

Lærdal telegrafstasjon åpnet i 1858 og den første telefonlinja kom til Sogn i 1889. Utstillingen har fem temaer: telegraf, telefon, telegrafbestyreren, budet og opplysningen.

Telegrafbudet ble av mange oppfattet som en person med stor myndighet og makt og var på mange måter Telegrafvæsenet personlig. Ove Wangensteen, telegrafbud i Lærdal, var en person som passet godt inn i dette bildet. I tillegg til å bære ut telegrammer og telefonmeldinger, var telegrafbudene ofte altmuligmenn ved stasjonen. For å bli bud måtte man være konfirmert og ha en leselig håndskrift.

Apotekergården er vernet og innlemmet i Telenor kulturarv. Den ble bygget i 1845 og i tillegg til telegrafstasjon har den blant annet blitt brukt som hotell og apotek. Telegrafstasjonen åpnet i 1858 sammen med linjen Christiania-Lillehammer-Gjøvik-Lærdal. Året etter ble denne linjen forlenget til Bergen.

Bygningen er nå overtatt av Lærdal kommune og brukes som kultursenter, der en permanent utstilling fra Telemuseet og Posten er blant tilbudene. Huset ligger ved det vernede området i Lærdalsøyri og hører stilmessig hjemme i senempire, typisk for 1840- og 50-årene.