NB. Huset er nå under reparasjon og nye besøkende kan ikke tas i mot før høsten 2015.

Lier

Her er det mye å prøve. Foto: Terje Norli, Telemuseet.

Her er det mye å prøve. Foto: Terje Norli, Telemuseet.

I Lier har Telemuseet en av verdens største samlinger av automatiske hustelefonsentraler, såkalte PABXer (Privat Automatic Branch Exchange). Disse har stått i bedrifter og offentlige institusjoner og sørget for kommunikasjon internt.

Bygget inneholdt opprinnelig en 7D-sentral som betjente 7-800 abonnenter, inntil en gruppe ansatte i Televerket i Drammen, kalt museumsgruppa, fikk bruke det på nittensyttitallet til samling og montering av gamle telegjenstander. Huset eies fortsatt av Telenor og Telemuseet eier nå samlingene.

Samlingen har vært åpen for publikum under Lierdagene og for grupper på forespørsel.

NB. Huset er nå under reparasjon og nye besøkende kan ikke tas i mot før høsten 2015.