Praktisk info

Telemuseets administrasjon ligger i den gamle fredede stasjonsbygningen på Kjelsås.

Telefon: 22 09 14 50 E-post: post@telemuseet.no

Oslo

Telemuseet er en selvstendig, kulturhistorisk, vitenskapelig og fremtidsrettet institusjon, organisert som en stiftelse. Museet har samlinger fra norsk telekommunikasjonshistorie og Telenors virksomhet, og driver forskning innenfor dette feltet.

Museet skal belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og den samfunnsmessige utviklingen. Telemuseet skal spre kunnskap om utviklingen innenfor området og også presentere fremtidsperspektiver.
Museet har utstillinger på 12 steder i Norge.

Riks er en av hundre TING i utstillingen TNM åpnet april 2014

Telemuseet har bidratt med forskerkompetanse, gjenstander, bilder og tekst til jubileumsutstillingen TING

Utstilling og tingsted – rom for refleksjon
TING presenterer en rekke teknologier som har fått betydning for utviklingen av det moderne Norge. Som besøkende vil du få mulighet til å utforske på egenhånd og til å delta i diskusjoner med andre.

– Et ting var opprinnelig et sted der folk møttes for å diskutere og fatte beslutninger om viktige saker. Denne tanken ligger også til grunn for denne utstillingen, sier Henrik Treimo, kurator ved Teknisk museum. – Det er sagt at teknologi verken er god eller ond, men aldri nøytral. Nettopp derfor vil vi skape en arena der folk i fellesskap kan utforske både utfordringer og muligheter ved den teknologiske utviklingen.

TING-utstillingen handler med andre ord ikke bare om å vise frem gjenstander fra museenes samlinger, men også om å løfte dem fram i en større debatt, med spørsmål om samfunnsmessige betydninger.

«Lydbar»
«Lydbar» er utstillt på Teknisk museum fram til sommeren 2015. Da håper Telemuseet at den kan vandre videre til andre interesserte.

Lydbar-kvad-for-nett-600-96-300x300

Telemuseet har samarbeidet med Henie Onstad Kunstsenter om rekonstruksjon av Arne Nordheims lydinstallasjon «Lydbar» fra 1970.

Verket er en interaktiv lyttestasjon bestående av 20 analoge telefonapparater av 67-modellen koblet opp til elektroniske lydsignaler. Publikum vil få lage sin egen komposisjon ved å holde flere av telefonrørene opp samtidig. Rekonstruksjonen er støttet av Norsk Kulturråd.