Åpningstider: 20.06 -15.08,
kl. 11.00-17.00 på hverdager
Ellers etter avtale.
Priser: Voksne kr 40,- barn over 12 år/student kr 20,-

Sørvågen

«Torsk, telegraf og telefon»
Telemuseet viser hvor viktig telekommunikasjon var for Lofoten og gir deg svar på hvorfor Sørvågen ble en så viktig del av norsk- og europeisk telehistorie.