Åpningstider

Onsdager kl 10-14
ellers etter avtale

Adresse
Kvaløyveien 450, 9002 Tromsø

Telefon
77 61 52 89

Kontaktperson
Evald Lindgård

Tromsø

Tromsø kringkaster ble satt i drift på Langnes i 1936. I 55 år ble sendinger kringkastet herfra. Fiskere hørte radioen helt fra Svalbard og Øst-Grønland. Sendingene gikk på langbølge med sendereffekt på 10 kW. Opprinnelig sto det to master her, på 120 meter. I dag er det en seksjon på 16 meter som er bevart.

Senderen ble bombet i april 1940, men tyskerne klarte ikke å ødelegge den. Tromsø kringkaster var den siste frie senderen som var i drift i Norge under invasjonen. Tysk kommando over senderen og de ansatte telegrafistene ble tatt 7. juni 1940.

Tromsø kringkaster inngår i Telenor Kulturarv sine bygninger og installasjoner. I bygget kan du se nærmere på senderen og mange andre gjenstander fra norsk telehistorie.

Telepensjonist og omviser, Roar Johannssen, har laget denne filmen om Telemuseet på Langnes