Besøk oss

Åpningstid: Ons kl 10-14

Ellers etter avtale

Adresse og telefon:

Kvaløyv. 450, 9002 Tromsø Telefon: 77 61 52 89 Telefaks: 77670601

Kontakperson: Evald Lindgård

Tromsø

Tromsø kringkaster 1936-1991 Tromsø kringkaster ble satt i drift på Langnes i 1936. I 55 år ble sendinger kringkastet til nær og fjern. Fiskere hørte radioen helt fra Svalbard og Øst-Grønland. Sendingene gikk på langbølge med sendereffekt på 10 kW. Her sto det opprinnelig to master på 120 meter. I dag ser du en seksjon på 16 meter som er bevart. Senderen ble bombet i april 1940, men tyskerne klarte ikke å ødelegge den. Dette var den siste frie senderen som var i drift i Norge fram til 7. juni 1940, da tyskerne tok kommandoen over senderen og telegrafistene som jobbet her. Tromsø kringkaster inngår i Telenor Kulturarv sine bygninger og installasjoner. I bygget kan du se nærmere på senderen, og mange andre historiske gjenstander fra norsk telehistorie.

Telepensjonist og omviser på Langnes kringkaster Roar Johannssen har laget denne filmsnutten om Telemuseet på Langnes