Åpningstider
1.6. – 31.8. :
Alle dager kl 11-18

Adresse
Sverresborg
Trøndelag Folkemuseum
Sverresborg allé 13

Telefon
73 89 01 00

For omvisning
73 89 01 15

Trondheim

”Jeg kan fortelle Dem Mr. Edison….”
Fabrikkeier Ludvig Spørck fra Trondheim fikk konsesjon på en telefonlinje, fra sitt kontor i Kongensgate 14 til Bloksberg og videre til fabrikken på Øya, så tidlig som i 1877. Før Spørck begynte sin utbygging av telefonen hadde han vært i Amerika, telefonens hjemland.

Spørck ville treffe Edison og sendte inn sitt visittkort, men han fikk avslag. Men han tok ikke nei for et nei, og sendte på nytt inn sitt kort. Denne gang med påfølgende påskrift: ”Jeg kan fortelle Dem, Mr. Edison, om noe jeg har sett, men som De ikke har sett.” Det hjalp, han fikk foretrede.

Spørck reiste hjem med moderne telefonutstyr og kunne bygge opp sine telefonlinjer. Hva Spørck hadde sett, som vekket nysgjerrighet hos Mr. Edison, får du vite i utstillingen.