Åpningstider

1/6-31/8: Alle dager kl. 11-18
Adresse: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Sverresborg allé 13

Telefon: 73 89 01 00

For omvisning ring tlf: 73 89 01 15

Trondheim

”Jeg kan fortelle Dem Mr. Edison….” Fabrikkeier Ludvig Spørck fra Trondheim fikk konsesjon på en telefonlinje, fra sitt kontor i Kongensgate 14 til Bloksberg og videre til fabrikken på Øya, så tidlig som i 1877. Før Spørck begynte sin utbygging av telefonen hadde han vært i Amerika, telefonens hjemland. Han ville treffe Edison og sendte inn sitt visittkort, men han fikk avslag. Spørck tok ikke nei for et nei, og sendte på nytt inn sitt kort med påfølgende påskrift: ”Jeg kan fortelle Dem, Mr. Edison, om noe jeg har sett, men som De ikke har sett.” Det hjalp, han fikk foretrede. Spørck reiste hjem med moderne telefonutstyr og kunne bygge opp sine telefonlinjer. Hva Spørck hadde sett får du vite i utstillingen…

Jeg kan fortelle Dem, Mr. Edison, om noe jeg har sett, men som De ikke har sett!

Ludvig SpørckFabrikkeier