De siste telegrammene som er sendt fra telegrafstasjonen